Te veel uren gewerkt

Wat ging er mis?

Tijdens werkzaamheden voor een grote fasering heeft een aantal medewerkers noodgedwongen te veel uur achter elkaar gewerkt (>20 uur). Dit is niet gewenst, omdat lang achter elkaar werken leidt tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Daarmee wordt de kans op ongevallen verhoogd. Ook past het niet binnen de Arbeidstijdenwetgeving.

Het werk was goed voorbereid. Voor de fasering werd een database geladen in de verkeerscentrale, een combinatie van 2 belendende projecten. Normaal gesproken zijn 3 à 4 medewerkers voor een dergelijke klus voldoende. Omdat dit een grote omzetting betreft, waren er 2 ploegen (met elk 3 man) ingeschakeld en 2 coördinatoren gepland.

Aan de medewerkers is vooraf een hotelovernachting aangeboden. Tevens was er een escalatierooster ingesteld. Het werk liep anders dan gepland, diverse verstoringen volgden elkaar op:

Een onderaannemer versliep zich, waardoor het inladen van de database een uur uitliep.

Er bleken fouten te zitten in de database van een van de partijen. Het werk werd stilgelegd. Dit was niet eerder voorgekomen, waardoor het risico vooraf niet was onderkend.

Het terugzetten naar de originele database lukte niet. Na overleg werd besloten om een complete nieuwe database te schrijven voor het project.

Wisselingen van de wacht bij de opdrachtgever gaven besluitvormingsproblemen, waardoor er geen toestemming voor de omzetting werd verkregen.

De tweede ploeg arriveerde volgens planning, maar er lag nog zoveel werk dat de eerste ploeg uit verantwoordelijkheidsgevoel bleef. Het escalatierooster werd niet gevolgd, de leidinggevende hoorde pas later over de uitloop van de werkzaamheden.

Lessons-learned

  • Maak vooraf een inschatting van de risico’s (op uitloop) van de werkzaamheden en pas daar de ploegbezetting op aan.
  • Creëer in de planning de mogelijkheid tot uitloop van de werkzaamheden.
  • Maak vooraf afspraken met elkaar over wat te doen wanneer het werk dreigt uit te lopen. Denk hierbij aan:

    • escaleren naar een leidinggevende of projectverantwoordelijke
    • inschakelen van extra hulp of storingsdienst
    • boeken van tijdelijke rustplekken, hotelfaciliteiten of het regelen van vervangend vervoer
  • Stel een ‘timekeeper’ ter plaatse aan die toezicht houdt op de gewerkte uren van alle aanwezige medewerkers.

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.