Trendanalyse incidenten fietsers bouw

Trendanalyse incidenten fietsen bouw GCVB3In de zomer van 2020 is bij werkzaamheden op een fietspad een passerende fietser gewond geraakt. Hoewel geen ernstig of blijvend letsel is opgetreden, had dit wel erger kunnen aflopen. Er gebeuren op en rond de bouwplaatsen verschillende incidenten met fietsers, voldoende aanleiding om hier nader onderzoek naar te doen.

DuraVermeer deed een trendanalyse naar de incidenten met fietsers en stelde een serie verbetermogelijkheden op om de verkeersveiligheid voor fietsers in de toekomst te vergroten.

Trendanalyse incidenten fietsen bouw

In de 2,5 jaar voorafgaand aan het incident werden reeds 15 andere fietsongevallen en 49 gevaarlijke situaties gemeld. Uit analyse bleek dat er geen sprake was van een toename van het aantal meldingen de laatste 2,5 jaar. Verder bleek dat de meest voorkomende risico’s ontstaan bij aanrijdgevaar en valgevaar. De staat van het fietspad en hoe deze wordt achtergelaten is eveneens belangrijk voor de fietspadveiligheid. De paden moeten schoon en egaal zijn. Ook een juiste omleiding en volledigheid van verkeersmaatregelen zijn bepalend.

Trends fietspadveiligheid

Op basis van de statistieken en interview kunnen de volgende trends wordt vastgesteld:

Algemeen

1. Vanuit maatschappij gezien een hogere fietssnelheid (wielrenners, elektrische fietsers) en meer ongevallen.

2. Fietsers varen vaker/meer blind op hun navigatie en de gebruikelijke rijdroutes.

3. Fietsers trekken zich minder aan van de voorgeschreven verkeersmaatregelen, zoals een omleidingsroute.

4. Opdrachtgevers bij bouwprojecten bepalen (regionaal) de verkeersmaatregelen en willen zoveel mogelijk ‘doorgang’.

Dura Vermeer Divisie Infra

1. Vanuit SAVE-meldingen géén toename de afgelopen 2,5 jaar in aantal.

2. Meeste meldingen rondom bouwverkeer vs aanrijdgevaar voor fietsers (risico dat bouwverkeer een fietser aanrijdt).

3. Aandacht nodig voor fietspadveiligheid: de staat van het fietspad (vlak, egaal, dicht, ruw) tijdens en na het werk.

4. Incidenten vinden regelmatig plaats voor èn na werktijd (woonwerkverkeer i.c.m. verlichting, wielrenners, recreanten).

5. Niet altijd hetzelfde niveau verkeersmaatregelen op alle projecten.
Trendanalyse incidenten fietsen bouw GCVB1

Verbetermogelijkheden fietspadveiligheid

1. Algemeen/proces:

 • Meer gebruik maken van de expertise van de afdeling verkeersmanagement voor het vaststellen van de juiste verkeersmaatregelen (VKM’s) op alle projecten.
 • (meer) samenwerken met de opdrachtgevers, de omgeving en stakeholders om de juiste VKM’s toe te passen.
 • Bij het vaststellen van de VKM’s naast de doorstroming nog meer de veiligheid èn het gedrag van de gebruikers van het fietspad meewegen.
 • De VKM’s zodanig ontwerpen dat deze zowel conform de CROW96A/B als de Arbowet (Art. 10) geschikt zijn.

2. Omleidingsroutes

 • Maak de omleidingsroutes voor gebruikers van het fietspad aantrekkelijker dan de tijdelijk afgesloten routes (verlichting, duidelijke routing).
 • Onderzoek mogelijkheden om gebruikers fietspaden beter informeren.

3. Verhogen kennis, kunde en bewustzijn

 • Uitbrengen van een toolbox rondom veiligheid werken op/rond fietspaden.
 • Veiligheid rondom werken op/rond fietspaden opnemen in verplichte training ‘veilig werken langs de weg’.
 • Bewustzijn verhogen dat verkeersregelaars geen verkeersmaatregel zijn, enkel begeleiding van langzaam rijdend verkeer.

4. Bij het inzetten van verkeersregelaars:

 • Maak gebruik van vaste leveranciers voor verkeersregelaars, opgeleide en gecertificeerde verkeersregelaars.
 • Regelmatig overleg met de leverancier VKM incl. uitvoerder en QHSE’er (brede blik).
 • Betrek verkeersregelaars actief bij het project, de goede werkinstructie en bekendheid met de omgeving.

Aanbeveling

Bespreek de verkeersmaatregelen met de fietsersbond. Dit is goed bevallen: de resultaten zijn niet altijd direct toepasbaar maar wel creatief. Het levert draagvlak op en de mogelijkheid de beste omleiding in gezamenlijkheid vast te stellen.
Trendanalyse incidenten fietsen bouw GCVB2

#veiligheid #bouw #fietspad #bouwplaats #incidenten #fietsen #analyse #DuraVermeer

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer