Val schranklader (Bobcat) verticaal transport

Aanleiding

Een Bobcat stond op de derde verdieping van een gebouw waarvan de gevel was gestript en moest worden verplaatst naar het maaiveld. Hiervoor is een voor het sloopbedrijf gebruikelijke werkmethode ingezet, bestaande uit een open laadbak met klep die met behulp van een mobiele kraan en viersprong tegen de gevelopening wordt gehangen.

Wat was de situatie

De open laadbak werd tegen de gevelrand gefixeerd door spanbanden te bevestigen aan de open laadbak en twee vaste punten op de verdiepingsvloer. Hierbij zijn onbewust fouten gemaakt. De spanbanden zijn onder een grote hoek met de laadbak gespannen en één gekozen bevestigingspunt was ongeschikt. Bij het inrijden van de Bobcat is de open laadbak losgekomen van de gevel. De Bobcat is tussen de open laadbak en de gevel gevallen. De chauffeur die zich nog in de Bobcat bevond is daarbij overleden.

VAL SCHRANKLADER BOBCAT

Wat ging er mis

 • De werkmethode was niet afgestemd op projectspecifieke omstandigheden.
 • Een persoon begeeft zich in een hangende last.
 • Spanbanden zijn niet geschikt voor deze toepassing (Elasticiteit, open haken, op te brengen spankracht)
 • Spanbanden zijn verkeerd bevestigd.
 • Onvoldoende instructie en toezicht.

HOE TE VOORKOMEN (LEERPUNTEN)

 • Voer een Taak-Risico-Analyse uit.
 • Pas arbeidshygiënische strategie toe bij het kiezen van beste werkmethode.
 • Verstrek de juiste hulpmiddelen.
 • Instrueer de betrokken medewerkers over de werkmethode (duidelijke gebruiksinstructie)
 • Houd toezicht op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.

Samen leren

 • Neem verticaal transport altijd op in het veiligheidsdeelwerkplan en stem af met VG-coördinerende partij.
 • Begeef je nooit in een hangende last.
 • Maak goede afspraken over rol en verantwoordelijkheid kraanmachinist.
 • Bij twijfel of een slecht onderbuikgevoel altijd werkzaamheden staken.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer