Werknemer krijgt zware stroomstoot

Wat ging er mis?

Op een renovatieproject van Heilijgers heeft een werknemer vanuit de omliggende constructie een zware stroomstoot gekregen (380V). De werknemer was bezig met het plaatsen van draadstangen en beugels voor de luchtkanalen. De werknemer kon zich van de kamersteiger laten vallen en zo loskomen. Na controle in het ziekenhuis bleek het slachtoffer geen blijvend letsel te hebben opgelopen.

Voorval en oorzaken

  1. Het bestaande gebouw bevat afgeknipte en beschadigde stroomkabels waar soms wel en soms geen spanning op staat. Vanwege doorlopende onderzoeksactiviteiten in het gebouw kunnen de werkzones  niet spanningsvrij gemaakt worden.
  2. Tijdens de werkzaamheden is een draadstang tegen de afgeknipte stroomkabel aangekomen, die de naastgelegen kabelgoot onder spanning heeft gezet. Het slachtoffer is hier tegenaan gekomen.
  3. Zowel opdrachtgever als werknemers waren zich onvoldoende bewust van het aanwezige risico. Verschillende disciplines waren al aan het werk geweest op de betreffende ongevalslocatie.

Hoe is het opgelost?

De directe locatie is bewaakt vanwege spanningsgevaar. De afgeknipte spanningskabels zijn afgedopt. De omliggende locatie is onderzocht op spanningsgevaar. De locatie is daarna vrijgegeven. Er is breed overleg geweest met de opdrachtgever en betrokken partijen. Hieruit is een plan van aanpak opgesteld voor het risico van elektrocutie. In het plan van aanpak zijn maatregelen opgenomen voor vooronderzoek van iedere werklocatie, maatregelen bij blootliggende kabels (verwijderen of afdoppen) en instructies voor werknemers (wat te doen bij beschadigde kabels).

Wat hebben we geleerd?

  1. Opdrachtgever: zorg ervoor dat in bestaande gebouwen het elektrocutierisico goed is onderkend. Zorg voor goede beheersmaatregelen als het gevaar aanwezig is.
  2. Opdrachtgever/uitvoering: maak afspraken over een 'spanningsvrije' werkplek. Zorg ervoor dat de constructie vooraf beoordeeld en vrijgegeven is.
  3. Uitvoerende partijen: zorg voor een goede opstartinstructie aan de werknemers. Wat moeten zij doen als zij onverwachts op beschadigde stroomkabels stuiten?
  4. Bouwplaatsmedewerkers: hanteer de LMRA voordat je op een nieuwe werkplek aan de slag gaat. Ga niet voorbij aan kapotte kabels.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer