Aanrijding graafmachine met fietser

Wat is er voorgevallen

BAM Infra reconstrueert een weg midden in een woonwijk, afgezet conform CROW 96b. Dichtbij het werk staat een school. Op het werk is een medewerker met een graafmachine bezig met profileren. Hij rijdt een stukje achteruit. Een negenjarige scholier op de fiets rijdt over het naastliggende pad en ziet een kortere weg.
Dan ziet de machinist in zijn spiegel nog net een fiets liggen en hij stopt direct.

Wat waren de gevolgen

De fietser komt met zijn been onder het wiel van de graafmachine. De bandafdruk staat op zijn been. In het ziekenhuis wordt een scheur in het bot geconstateerd. Het been wordt in het gips gezet en zal naar verwachting voorspoedig genezen.

Dit ongeval had ook veel slechter kunnen aflopen….

Wat kun je doen

In een woonwijk en bij een school kun je kinderen op straat verwachten. Met een waarschuwingsbord of CROW afzetting houd je kinderen niet tegen. En hoe vaak zie je niet dat zelfs een volwassene te voet of op de fiets ons bouwterrein oversteekt. Op ons als aannemer rust zorgplicht conform de Arbowet. Wij moeten ervoor zorgen dat anderen geen ongeval krijgen door ons werk.  In de wetenschap dat kinderen en volwassenen waarschuwingsborden en –hekken negeren moeten we dus meer doen om ongelukken te voorkomen. We kunnen ons niet alleen op de CROW regels voor verkeersmaatregelen beroepen.

Leerpunten 

  • Belemmer de toegang tot de werkplek zo veel mogelijk;
  • Plaats bouwhekken of gaas (zie foto). Gaat dat niet, laat dan een collega optreden als veiligheidsman. Deze moet passanten tegenhouden en de machinist waarschuwen;
  • Machinist: rijd en beweeg langzaam. Als het kan rij dan zo min mogelijk achteruit. Stel je spiegels en camera zo goed mogelijk af en hou ze schoon;
  • Denk er ook aan de bouwplaats veilig achter te laten, bouwplaatsen trekken kinderen aan als een magneet. Een hekwerk is niet genoeg;
  • Voorkom dat zware spullen omvallen. Hou de helling van zand en aardebergen flauw. Laat geen steile of diepe putten en sleuven zonder afscherming achter;
  • Laat na werktijd / in het weekend de bouwplaats veilig achter.

Lees ook de richtlijn en beleid aanrijdbeveiliging

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer