Last uit Sennebogen rupskraan gevallen

Tijdens het hijsen van een stalen tunnelbekisting met een Sennebogen rupskraan is de eindbevestiging van de hijskabel losgekomen. Hierdoor is het hijsblok van de kraan, samen met de hijsgereedschappen en de last, van circa 2 meter hoogte naar beneden gevallen en op de grond terecht gekomen. Met als gevolg grote materiële schade en flink geschrokken medewerkers.

Haarspeldveer GCVB

Hoe is er gehandeld en wat is de oorzaak/gevolg?

Na het incident zijn de werkzaamheden direct gestaakt en is het werkgebied afgezet. Kraanverhuurbedrijf en Abomaopdracht gegeven om een onderzoek te starten naar de oorzaak van het incident. Het vallen van het hijsblok is veroorzaakt door het uit het gat lopen van een bevestigingspen van de eindbevestiging van de hijskabel, die aan de kop van de giek gemonteerd is. Deze pen is op de grond gevonden op circa 8 meter van de kraan vandaan. De oorzaak van het loslopen van de pen is dat de borging (een haarspeldveer) van deze pen open kon gaan, waardoor de pen uit het gat is gevallen. Deze borging is om niet nader te verklaren reden losgegaan en de betreffende haarspeldveer is ook nergens meer aangetroffen.

Haarspeldveer

Dat de haarspeldveer in de pen was aangebracht wordt bevestigd door de machinist, die deze tijdens de opbouw heeft zien zitten. Ook in het rapport van een recentelijke TCVT keuring door TÜV is aangegeven dat de haarspeldveer aanwezig was. Het toepassen van een haarspeldveer is een geëigende borging en wordt meestal toegepast in situaties waarbij een borging frequent losgehaald moet worden en daarna eenvoudig kan worden hergebruikt. Een haarspeldveer is echter gevoeliger voor invloeden van buitenaf in vergelijking met bijvoorbeeld een splitpen (wel of niet omgezet). Na het vaststellen van de oorzaak is de kraan gerepareerd inclusief het aanbrengen van een dubbele borging op de pen van de draadslof. Al het betrokken personeel is geïnformeerd over welke maatregelen er getroffen zijn om herhaling te voorkomen.

Wat kunnen we ervan leren?

  1. Bij Sennebogen rupskranen altijd een dubbele borging laten aanbrengen op de pen van de draadslof.
  2. Cruciale borgpennen bij rupskranen uitvoeren d.m.v. omgezette splitpennen.
  3. Tijdens het regelmatig onderhoud door de machinist aan de kraan, deze een extra controle laten uitvoeren of alle splitpennen nog goed bevestigd zijn.

(Bron: Leren van kaart last uit Sennebogen kraan gevallen-TBI.pdf)

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer