Aanrijdrisico bij rijdend materieel en voertuigen 

Reductie aanrijdgevaar Safety Alert BAM

Werken in de nabijheid van rijdend materieel en voertuigen is een van de grootste veiligheidsrisico's waarmee men binnen BAM wordt geconfronteerd. Helaas is dit nog steeds relevant, zoals blijkt uit de dodelijke ongevallen binnen BAM in de achterliggende jaren. De Safety Alert van BAM beschrijft de maatregelen die zij in Nederland neemt om het aanrijdrisico voor bouwplaatspersoneel en het publiek te verminderen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op leerervaringen uit incidentenonderzoeken, brancheafspraken en nationale wetgeving.

Te nemen maatregelen om aanrijdgevaar te voorkomen

Aanrijdgevaar is onder te verdelen in twee categorieën: 

1. Aanrijdgevaar voor met name het publiek op de openbare weg

2. Aanrijdgevaar van personen op de bouwplaats/werkplek

LEES IN DE UITGEBREIDE SAFETY ALERT VAN BAM MET WELKE MAATREGEL AANRIJDGEVAAR PER CATEGORIE KAN WORDEN GEREDUCERD.

Checklist

Checklist veilig rijden op de bouwplaats, als hulpmiddel voor werkvoorbereiders en uitvoerders. Heb jij: 

  • Alle achteruitrijdbewegingen geïdentificeerd? 
  • Vastgesteld wie er risico loopt? 
  • Achteruitrijden waar mogelijk geëlimineerd? 
  • Alle voetgangers/medewerkers waar mogelijk uit gevarenzones verwijderd/gescheiden door middel van afzettingen/markeringen? 
  • Maatregelen getroffen om aanrijdgevaar te voorkomen en PBM’s voorgeschreven? 
  • Toezicht en instructie verzorgd? 

 Herbeoordeel deze maatregelen zo vaak als nodig!

Lees ook het nieuwe Beleid Reductie Aanrijdgevaar dat vanaf 2021 binnen de GCVB wordt gehanteerd.

BAM veiligheid bouw

#lerenvanincidenten #aanrijdgevaar #bouw #veiligheid #SafetyAlert #reductie #BAM

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer