Dodelijk ongeval laden en lossen in een bouwloods TenneT

Onmiddellijke acties naar aanleiding van dodelijk ongeval in bouwloods

Opnieuw hebben wij bij TenneT een collega verloren: een 28-jarige medewerker van één van onze aannemers is woensdagmiddag laat ernstig gewond geraakt bij het lossen van onderdelen van een tijdelijk hoogspanningsportaal in een bouwloods van het netuitbreidingsproject Emden/Ost-Conneforde in Duitsland. Ondanks alle medische inspanningen overleefde hij zijn verwondingen niet en overleed hij donderdagochtend. Wij zijn allen diep getroffen en onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en collega's.

Opnieuw is een jonge medewerker na zijn werk niet veilig thuisgekomen. Opnieuw verloor een vrouw haar partner, ouders hun zoon, een man zijn broer, veel mensen een collega, een vriend.

Opnieuw is het raak in Emden - Conneforde en opnieuw is het gebeurd tijdens werkzaamheden waarbij materialen worden verplaatst. Hier moet een einde aan komen. Ondanks de volgende onmiddellijke acties is de belangrijkste veiligheidsmaatregel dat we omkijken naar elkaar en de tijd nemen die nodig is om het werk veilig uit te voeren. Blijf op elkaar letten en leg liever het werk stil om goed zicht te krijgen op de huidige situatie. Help ons alsjeblieft en laat van je horen.

Onmiddellijke acties

In de afgelopen maanden heeft TenneT te maken gehad met een relatief hoog aantal ernstige incidenten, met dodelijke slachtoffers, bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij sprake is van materiaaloverslag, transport/overslag van materialen, vaak inclusief hijsen en heffen, en het hanteren van lasten. Om deze negatieve spiraal een halt toe te roepen, heeft TenneT besloten alle handling-activiteiten met materialen die zwaarder zijn dan 50 kg met onmiddellijke ingang te staken. Het werk op een bepaalde locatie kan pas worden hervat nadat alle medewerkers, inclusief aannemers en onderaannemers, een extra verplichte veiligheidsinstructie hebben ontvangen over het veilig uitvoeren van deze werkzaamheden. De voltooiing van deze instructie moet ter plaatse worden gedocumenteerd.  De leidraad voor de verplichte briefing is bijgevoegd. TenneT behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs te controleren of aan de eisen wordt voldaan.

Bij alle project- en onderhoudswerkzaamheden op TenneT-locaties en projecten in Duitsland en Nederland worden de volgende activiteiten met onmiddellijke ingang gestopt:

  • Transport en overslag van materialen
  • Laden en lossen van vrachtwagens, containers, etc.
  • Verplaatsen van materialen op werklocaties, opslaglocaties, magazijnen onder directe operationele aansturing van TenneT of onder aansturing van de voor TenneT werkzame aannemers op het werkterrein van TenneT
  • Hijs-, hef- en takelwerkzaamheden
  • Zekeren en vastzetten van lasten

Uitgezonderd zijn activiteiten die:

  • lopende kritische operaties in de offshore ondersteunen, bijvoorbeeld om offshore platforms te voorzien van proviand en kritische materialen, en waarvoor het personeel specifiek is opgeleid en waarvoor risicobeoordelingen en bijbehorende training aanwezig zijn.
  • nodig zijn om een directe bedreiging of schade aan mensen of het milieu te beperken of de bevoorradingszekerheid te herstellen, bijvoorbeeld in noodsituaties.

Het werk kan alleen worden hervat als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Alle werknemers, inclusief werknemers van aannemers en onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten, hebben de verplichte aanvullende veiligheidsbriefing ontvangen en begrepen.
  • De risico-instructies zijn beschikbaar voor het personeel dat deze werkzaamheden uitvoert en de werknemers kennen, begrijpen en kunnen de instructie op eerste verzoek van hun leidinggevende of TenneT-gedelegeerde reproduceren alvorens met de werkzaamheden te beginnen. Opmerking: met deze eis wordt gestreefd naar extra aandacht voor de hierboven genoemde materiaalhanteringsactiviteiten, maar het is een eis die al geldt voor alle risicovolle activiteiten binnen TenneT.
  • De uitvoering van deze veiligheidsbriefings moet worden gedocumenteerd met de handtekening van alle medewerkers die aan de briefing hebben deelgenomen. De verslagen van de medewerkers zijn op verzoek beschikbaar voor vertegenwoordigers van TenneT ter verificatie.

Ook willen wij nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat er op het laatste moment een risico analyse (Last Minute Risk Assessment) wordt gedaan. Dit helpt collega’s om de gevaren te begrijpen en rekening te houden met de feitelijke omstandigheden voordat met het werk wordt begonnen.

Voor vragen over bovenstaande maatregelen kunnen TenneT-medewerkers terecht bij hun SHE-adviseur of bij Erik Wijlhuizen, Frauke Wolfsturm of Gineke van Dijk. Aannemers kunnen contact opnemen met hun directe TenneT-contactpersoon.

Verdere opvolging en toekomstige acties
Een onderzoek naar de oorzaken die tot dit ongeval hebben geleid loopt momenteel, om inzicht te krijgen in waar we onze systemen moeten stabiliseren om een herhaling van soortgelijke incidenten te voorkomen. Wij zullen de specifieke lessen en aanbevelingen die uit het onderzoek komen zo snel mogelijk delen en toepassen. Hetzelfde geldt voor verdere verbeteringen die specifiek betrekking hebben op materiaalbehandeling.

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke collega veilig thuiskomt.  Steeds opnieuw en opnieuw. Kosten, tijd, planning of iets anders kunnen nooit belangrijker zijn dan veiligheid. Nooit. Veiligheid heeft onze energie nodig. Wij rekenen op je. Blijf alsjeblieft veilig!

TenneT

Veiligheidsinstructie

Lees de veiligheidsinstructie voor hijs- en transportwerkzaamheden >50kg (pdf)

Safety Alert: Dodelijk ongeval bij het lossen van onderdelen van een tijdelijke mast.pdf

Safety Alert: Dodelijk ongeval bij verladen lege mantelbuizen.pdf

Safety Alert: Update Dodelijk ongeval in st aalopslag Wernberg Koblitz.pdf

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer