Leren van Incidenten

Een medewerker raakt bij het werk te water in een besloten ruimte onder een busbaan. De veiligheidskundige en uitvoerder bespreken de risico’s en maatregelen vooraf, maar tijdens het werk moet een tweede ruimte worden betreden. Betrokken medewerkers schatten de diepte van het water achter de damwand op circa 50 cm, maar blijkt 2 meter te zijn.

Tweemaal vond een borsing plaats op de openbare weg nabij een tijdelijke in-/ uitrit van het bouwterrein. Beide ongevallen vertoonden overeenkomsten. Uit het uitgevoerde ongevalsonderzoek komen meerdere leerpunten naar voren voor bouwwegen en in-/ uitritten.

Recent heeft zich een ongeval voorgedaan op een project waarbij een hard houten balk op maat werd gezaagd. De houten balk lag op de grond en het slachtoffer hield de balk met zijn voet op zijn plaats. Bij het zagen kwam de tip van de zaag in zijn voet terecht. De wond moest in het ziekenhuis gehecht worden.

Op een kade bedoeld voor veerboten, bevinden zich twee hefbruggen welke door een hefinstallatie in een toren op en neer kunnen bewegen. Tijdens het schoonmaken verzet één van de schoonmakers een ijzeren staaf die in de weg staat. Plotseling begint het hefmechanisme te draaien.

BAM Infra reconstrueert een weg midden in een woonwijk, afgezet conform CROW 96b. Dichtbij het werk staat een school. Op het werk is een medewerker met een graafmachine bezig met profileren. Hij rijdt een stukje achteruit. Een negenjarige scholier op de fiets rijdt over het naastliggende pad en ziet een kortere weg.

Opnieuw zijn er ongevallen door wegglijdende ladders op een gladde ondergrond met ernstig letsel tot gevolg...

Tijdens naderend onweer werd beton gestort met een mobiele kraan. De bliksem sloeg in op de mast van de kraan. Via de hijskabel, de betonkubel en de persoon die de kubel vasthield, werd de elektrische lading naar de aarde geleid. De persoon is een poosje versuft geweest maar houdt er gelukkig geen gevolgen aan over.

Op het project worden prefabbeton gevelelementen aangeleverd in een stalen (opslag)bok. Tijdens het uithijsen van een element zijn de andere opgeslagen elementen omgevallen. Gevolg een beschadigd element en een onbruikbare schuifladder.

Om vervuiling van de vloerbedekking net voor de oplevering te voorkomen, werden plastic overschoenen gedragen. Op een met marmer beklede trap gleed een schilder onderuit en kwam daarbij ten val.

Bij een grote fasering heeft een aantal medewerkers noodgedwongen te veel uur achter elkaar gewerkt (>20 uur). Dit is niet gewenst en past niet binnen de Arbeidstijdenwetgeving. Het leidt tot vermoeidheid en concentratieproblemen.

Tijdens het slijpen van een rvs-goot heeft een medewerker een staalsplinter in zijn oog gekregen. De medewerker droeg een veiligheidsbril die niet geschikt is voor slijpwerkzaamheden. De bril sloot niet goed aan op het gezicht.

Tijdens het opladen van een containerbak op een vrachtwagen met een haakarm is spontaan het haakoog afgebroken. De container stond al half op de vrachtwagen. Na het afbreken gleed de container van de vrachtwagen af.

Bij werkzaamheden is vanaf de tussenvloer een boormachine gevallen en viel naast een medewerker op de begane grond. Op een tussenvloer worden geen kantplanken aangebracht, waardoor de boormachine van de vloer af kon vallen.

Tijdens het handmatig doorsteken van steigermateriaal (4 meter staander) is een steigerbuis omgevallen en op de arm van een werknemer terecht gekomen. De medewerker had gebruik moeten maken van een kraan.

Een medewerker van een sloopbedrijf heeft een onder spanning staande elektrakabel doorgeknipt. Door het gebruik van geïsoleerd gereedschap is elektrocutie voorkomen.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer